Bergö Uf Bergö Ungdomsförening | www.bergö.fi

Gerby Uf |  Gerby Uf | www.gerby.fi

Harrström Uf & Hf |  Harrström Uf | www.harrstrom.fi

Härkmeri Uf |  Härkmeri Uf |  harkmeri_uf | www.harkmeriuf.sou.fi

Jeppo Uf  Jeppo Ungdomsförening 

Karperö Uf Strandlid Carpella | www.karperö.fi

Komossa Uf |  Komossa Ungdomsförening

Korsnäs Uf |  Korsnäs ufbf/Motor Maniax | www.korsnasuf.sou.fi

Koskö Hf |

Kronoby Uf |  Kronoby Ungdomsförening |  kronoby_ungdomsforening | www.kronobyufnf.sou.fi

Kvevlax Uf  Kvevlax Uf |  Kvevlaxuf | www.kvevlaxuf.sou.fi

Lappfjärd Uf |  Lappfjärd Ungdomsförening |  Lappfjarduf | www.lappfjarduf.sou.fi

Lappfors Uf |  Lappfors Ungdomsförening |  lappforslava | www.lappforsuf.sou.fi

Malax Uf |  Malax Uf | www.malaxuf.fi (ordnar loppis vid Solhem i Övermalax)

Munsmo Hf |  Munsmo hembygdsförening

Petalax Uf |  Petalax ungdomsförening |  Petalaxuf 

Pjelax Uf | 

Pörtom Uf |  Pörtom Uf | www.portomuf.fi

Rangsby Uf Fagerö  Fagerö folkpark | www.fagero.fi

Rökiö Biblioteksförening  rokiokvarnstuga | www.rokiobiblioteksforening.sou.fi 

Skafferiet |  Skafferiet at Ritz |  skafferietatritz | www.ritz.fi

Skaftung Uf |  Skaftung Uf |  skaftunguf | www.skaftunguf.sou.fi

Socklot Uf | 

Solf Uf Solf Ungdomsförening | www.solfuf.sou.fi

Töjby Uf Töjby Uf |  Tojbyuf | www.tojbyuf.sou.fi

Uf Havsbandet |  Sommaröhallen | www.sodravallgrund.fi 

Uf Hoppet  Uf Hoppet | www.ufhoppet.sou.fi

Uf Svanen 

Vallvik Hf |  Vallvik Hf

Västerhankmo Uf |  Västerhankmo Ungdomsförening |  vsterhankmo_uf | www.vasterhankmouf.sou.fi

Vörå Uf |  Vörå Ungdomsförening |  vorauf | www.vorauf.fi

Wasa Uf Skatila  Wasa Uf Skatila

Wassor Uf  Wassor Uf |  wassoruf | www.wassoruf.sou.fi

Övermalax Uf |  Övermalax Ungdomsförening | www.overmalaxuf.sou.fi (ordnar loppis vid Solhem tillsammans med Malax Uf)

Folkhälsans Retrobazar och loppis i Korsholm |  Folkhälsans Loppis och Retrobazarwww.fhretroloppis.fi

Baltikumvännernas loppis i Korsnäs |  Baltikumvännerna

Röda Korsets loppis i Närpes